ADANA CUKUROVA URBAN TRANSFORMATION


Ministry of Environment and Urbanization ;

According to the Zoning Plan letter sent to Çukurova Municipality from the Ministry of Environment and Urbanization dated 09.01.2018; 1/5000 Master Zoning Plan and 1/1000 Implementation Zoning Plans The appeal made by Adana Metropolitan Municipality has been accepted, and the regulations made in line with the rejection of other objections are in the force of law no.6306, article 9 of the zoning law no.3194 approved by the Ministry authority in accordance with the decree.

Ministry of Environment and Urbanization ;

09.01.2018 tarihi E.4888 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çukurova Belediyesine gelen İmar Planı yazısına göre ; 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planları Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itiraz kabul edilmiş, diğer itirazların reddi doğrultusunda yapılan düzenlemeler 6306 sayılı Afet riski altındaki kanunun 6. maddesi, 3194 sayılı imar kanunun 9 .maddesi 644 sayılı kanun hükmünde kararname uyarınca Bakanlık makamınca onaylanmıştır.

According to the letter from the Ministry of Environment and Urban Planning numbered E.72900 on 25.04.2018; The plan has been changed for the objection of Adana Metropolitan Municipality, (Akşemseddin Primary School - 6668 Island and its Vicinity), the suspension process regarding the plan change was completed between 16.01.2018-16.02.2018, and the municipality was informed that the application-related procedures can be started.

PROJECT LOCATION : Çukurova Belediyeevleri Mahallesi
PROJECT TYPE : AKıllı Kentsel Dönüşüm
PROJECT TYPE : Kentsel Dönüşüm
PROJECT AREA : 1.078.000 m2
COST OF PROJECT : 900 Milyon Dolar
PROJECT MASTER PLAN :
PROJECT VİDEO :